Oprawione fotografie Piotra Bratosiewicza, dostępne w specjalnej cenie, tylko na czas trwania wystawy. Wszystkie wysyłki będziemy realizować po zakończeniu wystawy.