Agnieszka Mastalerz

Agnieszka Mastalerz

W swojej twórczości Agnieszka Mastalerz bada mechanizmy kontroli oraz procesy wpływające na i eksploatujące jednostkę. Artystka używa poetyckiego języka wizualnego do analizy restrykcyjnych reguł ustanowionych w intymnych związkach, społecznościach, państwach czy firmach oraz w stosunku do środowiska naturalnego. Prace Mastalerz znajdują się w kolekcjach Fondazione in Between Art Film by Beatrice Bulgari, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Grupy Ergo Hestia oraz Muzeum Getta Warszawskiego, a także w kolekcjach prywatnych.